در حال نمایش 3 نتیجه

نمایش 9 24 36

سبد چند منظوره

معرفی سبد چند منظوره سبد چند منظورهاز تجهیزات مورد نیاز آشپزخانه محسوب می شود و برای نگهداری انواع ظروف و

سبد چند منظوره بغل ریل

معرفی سبد چند منظوره بغل ریل سبد چند منظوره بغل ریل از تجهیزات مورد نیاز آشپزخانه محسوب می شود و

سبد زیر گازی

معرفی سبد زیر گازی سبد زیر گازی از تجهیزات مورد نیاز آشپزخانه محسوب می شود و برای نگهداری انواع ظروف